Hồ sơ công ty

Bắc Giang tăng cường thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ngày phát hành:2023-09-17 13:48    Số lần nhấp:159
tin tức bắc giang, tỉnh bắc giang, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cho lực lượng nòng cốt. Ảnh minh họa.

Theo đó, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để các mô hình, tổ chức quần chúng được củng cố, kiện toàn và thành lập đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ngay tại cơ sở. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với hiệu quả hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là kinh phí xây dựng,Hồ sơ công ty thành lập, hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thu hút sự quan tâm, đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện của đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân; chú trọng huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa để phục vụ cho việc duy trì hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng.

Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh (theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách) tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với kiểm tra kết quả thực hiện tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cho lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục…) và thành viên chủ chốt của mô hình, tổ chức quần chúng; kịp thời phát hiện, lựa chọn các mô hình, tổ chức quần chúng hoạt động thực chất, sáng tạo, hiệu quả để thông báo, phổ biến để các đơn vị, địa phương nghiên cứu, vận dụng.

Công an tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 gắn với sơ kết, đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Hướng dẫn số 3204 từ cơ sở; tập trung chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ; kịp thời phát hiện, đề nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 上一篇:Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025
下一篇:'Ngoại giao đường sắt' của ông Kim Jong Un