Hồ sơ công ty

Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025

ngày phát hành:2023-09-16 13:51    Số lần nhấp:146
Thực hiện Quyết định số 5914/QĐ-BYT ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Đề án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021- 2025”, Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch Số 307/KH-UBND nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch ban hành nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tình dục (SKTD) của vị thành niên - thanh niên (VTN-TN) thông qua việc đẩy mạnh truyền thông, tư vấn và tăng cường cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật chăm sóc SKSS, SKTD có chất lượng, phù hợp với điều kiện học tập, làm việc và sinh hoạt của các nhóm VTN-TN, góp phần đưa VTN-TN trở thành một lực lượng lao động khỏe mạnh đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hương Khê phát tờ rơi tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh.

Đối tượng bao gồm vị thành niên và thanh niên, trong đó bao gồm các nhóm đối tượng ưu tiên sau: Nhóm VTN trong độ tuổi từ 10 đến 14; Nhóm VTN-TN khuyết tật; Nhóm VTN-TN là người dân tộc thiểu số; Nhóm VTN-TN thanh niên và người trẻ dưới 30 tuổi (là người chưa kết hôn hoặc đã kết hôn) lao động tại các khu công nghiệp; Nhóm VTN-TN có hành vi nguy cơ cao đối với SKSS, SKTD như nhóm sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, thanh niên mại dâm, nhóm có các xu hướng tính dục khác nhau LGBT (đặc biệt là đồng giới nam); Nhân viên y tế tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ sinh sản; Các nhà hoạch định chính sách có liên quan đến hoạt động chăm sóc SKSS, SKTD VTN-TN; cha mẹ, thầy, cô giáo, nhà quản lý doanh nghiệp, các cán bộ Đoàn Thanh niên,Hồ sơ công ty cán bộ Công đoàn, cán bộ Hội phụ nữ.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến hết năm 2025.

Nội dung kế hoạch bao gồm các giải pháp và hoạt động như: Tăng cường truyền thông vận động chính sách và truyền thông thay đổi hành vi; Nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cho mạng lưới chăm sóc SKSS, SKTD cho VTN-TN.

Đồng thời, đẩy mạnh giải pháp đảm bảo tài chính, đổi mới phương thức chi trả nhằm tăng khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS, SKTD cho VTN-TN; Đảm bảo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực chuyên môn SKSS, SKTD đối với VTN-TN cho y tế các tuyến…

Kinh phí thực hiện từ nguồn Ngân sách Nhà nước; nguồn kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị; nguồn vốn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý./.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

BBT上一篇:Sập cầu thép ở Philippines, 5 người thiệt mạng
下一篇:Bắc Giang tăng cường thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc